Prekių grąžinimas

Informuojame, kad Pagal LT vartotojų apsaugos norminius aktus, internetu įsigytas prekes Jūs turite teisę grąžinti per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Terminas atsisakyti produkto baigiasi po 14 dienų nuo produkto pristatymo dienos.
Apie prekių grąžinimą Jūs turite informuoti el. paštu info@homebyvm.com ir užpildyti SKUNDO-GRĄŽINIMO FORMĄ. Laišką išsiųskite iki pasibaigs atsisakymo teisių pasibaigimo terminas.
Grąžinimo atveju mes grąžinsime visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (jei tokių buvo), nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą pasinaudoti teise grąžinti produktą. Mes grąžinsime mokėjimą tais pačiais mokėjimo būdais, kuriuos naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarsime kitaip; bet kuriuo atveju Jums nereikės mokėti jokių mokesčių dėl šios kompensacijos.
Galime sulaikyti pinigų grąžinimą kol negausime prekės arba kol mums nebus pateiktas jos grąžinimo įrodymas, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta pirmiausia, jei sutartis buvo susijusi su prekės pardavimu.
Grąžinat prekes, Jūs turite užtikrinti atitinkamą transportavimo pakuotę, kad gaminys būtų saugiai pristatytas į mūsų sandėlį. Visas su grąžinamų prekių transportavimu susijusias išlaidas (pakuotės, transporto) dengia pirkėjas
Visas su grąžinamų prekių transportavimu susijusias išlaidas (pakuotės, transporto) dengia pirkėjas
Jūs esate atsakingas už daikto vertės sumažėjimą dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį kai prekė yra pažeista.
Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Negrąžinamos prekės

Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr
Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos prekės, pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos prekės, išpakuotos asmens prekės ir kt. Su visu negrąžinamų prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Daugiau informacijos apie prekių kokybę, garantiją, prekių keitimą ir grąžinimą rasite dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje: http://vvtat.lt/d.u.k./598